Göteborgs Fiskhandlareförening och Göteborgs Fiskhandlares ek. förening tillsammans med Svenska Fiskhandelsförbundet

kallar till 

Årsmöte Måndag  den 23 april 2018 kl. 10.00

Plats: Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33 vån 3.

OBS! Fåtal parkeringsplatser vid Fiskets Hus!

 

Kl. 10.00                   Årsmöte Göteborgs Fiskhandlareförening

                                 Årsmöte Svenska Fiskhandelsförbundet

 

Därefter bjuder klubbmästarna på förtäring!

 

VÄLKOMNA!

Önskar Klubbmästarna, Styrelsen

samt

Göran Eriksson, Ordförande GFF & SFF.

 

De som vill deltaga i vårlunchen kan anmäla sig till expeditionen

tel. 031-14 40 12 eller till någon i styrelsen vid Auktionen.

Dagordning bifogas. 

Ev. motioner att behandlas av Årsmötet kan inlämnas till expeditionen senast 9 april-18!

Kom och gör din röst hörd!