Som medlem erbjuder SFF ett stort antal förmåner

Svensk Fiskhandel, förbundets medlemstidning. Tidningen utkommer 4 ggr/år och behandlar nyheter i branschen, recept och idéer till din fiskaffär, artiklar och interjuver med personer i branschen, nyheter från Svensk Fisk m.m.

Hemsidan ”fiskhandlarna.se”. Hemsidan är ett av förbundets ansikten utåt. Här erbjuds du en kostnadsfri exponering av ditt företag. Dina företagsuppgifter läggs in under rubriken ”Hitta din fiskhandlare”.

SFFs kompetensteam. Förbundet har i samarbete med Hushållningssällskapet Väst, Svensk Fisk och Göteborgs Fiskauktions utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till ditt företags förfogande gällande de kompetenshöjande åtgärder du kan behöva. Detta kan vara allt från hygienutbildningar för din personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta kontoret för information.

Recept till din fiskaffär. På kontoret har vi samlat massor av kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din butik. Även kokböcker och fiskplanscher finns till reducerat pris.

SFF innehar ledamotsposter i
– Svensk Fisk
– Nordiskt råd för detaljfiskhandel
– NÄRFISKAT

SFF har plats i följande referensgrupper
– Havs- och vattenmyndighetens referensgrupp för konsumentfrågor samt spårbarhetsfrågor
– Jordbruksverket i fiskefrågor