Svensk Fisk

Svensk Fisk är ett samarbetsorgan för fiskerinäringen, marknaden och konsumenterna.

Medlemmar i Svensk Fisk är Sveriges Fiskares Riksförbund, Fiskbranschens Riksförbund, Svenska Fiskhandelsförbundet, Göteborgs Fiskauktionsförening och Sveriges Fiskgrossisters ekonomiska Förening.

Samtliga dessa organisationer är representerade i styrelsen. I denna ingår även en representant regeringen.

Verksamhetschef för Svensk Fisk är Karin Fagerståhl
Styrelsens orförande är Henrik Svenberg, SFR

Svensk Fisk skall bidra till att fisk och fiskprodukter har en stark matposition i Sverige. Svensk fisk skall skapa och driva trovärdiga och framgångsrika informations- och marknadsaktiviteter i syfte att göra fisk och fiskprodukter mer önskvärda liksom att värna om ett hållbar fiske och ta hänsyn till miljö och kvalitetstänkande i varje led.

Svensk Fisk