Nordiskt Råd för detaljfiskhandel

Startade år 2001 med hjälp från Nordiska ministerrådet. De arbetar för ökat samarbete mellan de nordiska länderna för att bättre kunna nå fram till politikerna och beslutsfattarna i sina respektive länder samt till EU i frågor som rör detaljistledet. För att ytterligare öka gemenskapen mellan de nordiska länderna startades Nordiska Mästerskapen i Sjömat. Tävlingen hålls vartannat år med vinnare från respektive land som tävlar i Kvalitetsbedömning, Filétering, Pannfärdiga rätter och Arrangera en tilltalande fiskdisk.

www.fiskehandlerne.dk