Jordbruksverket

Jordbruksverke
t arbetar bland annat med fiskfrågor, djurhållning, fiskebestånd & vattenbruksprodukter/odlad fisk samt fritidsfisk. Fiskdetaljisterna sitter med som rådgivande i Maritima Kluster och Svenskt yrkesfiske 2020-från hållbart fiske till nyttig konsumtion samt Marknadsråd för havs- och sjömat.

www.jordbruksverket.se