Miljöförvaltningen

För fiskdetaljisten är Miljöförvaltningen en kontrollenhet som kontrollerar; märkning av fisk & skaldjur, hygien i och kring butik, spårbarhet.

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att medborgarna ska ha en god livsmiljö och för att samhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt.

Miljöförvaltningen utför uppdraget genom att;

  • arbeta med livsmedelskontroll och miljötillsyn
  • övervaka och rapportera miljötillståndet
  • leda stadens miljöstrategiska processer
  • föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet

www.goteborg/miljo.se